Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

一般公告  
1 SPDI-一般人工作壓力診斷與快速運動訓練改善 (2014-03-13 07:13) 210 Dr. Jang
2 SPDI-提供訓練計劃與訓練週期規畫 (2013-11-26 08:52) 289 Dr. Jang
3 SPDI-提供各運動項目競技訓練與一般人健康運動 (2013-11-26 08:47) 234 Dr. Jang
4 SPDI-提供運動能力診斷 (2013-11-26 08:43) 251 Dr. Jang
5 SPDI-Meeting 通知 (2012-09-12 14:03) 316 Dr. Jang
6 SPDI-暑假第二次通知 Meeting (2012-08-11 07:40) 272 Dr. Jang
7 SPDI-Meeting 通知 (2012-07-16 13:06) 272 Dr. Jang
8 SPDI-實驗室 (2012-06-28 15:06) 307 Dr. Jang
9 運動能力診斷與研究-課程 (2012-06-25 07:19) 328 Dr. Jang
10 SPDI-Meeting 通知 (2012-01-31 15:36) 458 Dr. Jang
下一頁 最後一頁
診斷公告  
1 2014-08-22  高中射擊選手閾值耐力診斷-T2 36 Dr. Jang
2 2014-08-21  高中射擊選手意志力與協調診斷 38 Dr. Jang
3 2014-08-11  完成 日期更改-Judo 閾值耐力診斷 80 Dr. Jang
4 2014-08-06  完成 青少年Judo 體能交互能力診斷 27 Dr. Jang
5 2014-07-30  完成 徑賽選手速度能力診斷 73 Dr. Jang
6 2014-07-21  完成 徑賽選手速度能力診斷 66 Dr. Jang
7 2014-07-21  完成 高中徑賽選手速度訓練 77 Dr. Jang
8 2014-07-15  完成 競技體操基礎動力能力診斷-T4 79 Dr. Jang
9 2014-07-14  完成 競技體操基礎動力能力診斷-T3 80 Dr. Jang
10 2014-07-10  完成 一般人閾值耐力診斷 48 Dr. Jang
11 2014-07-08  完成 射擊選手閾值耐力診斷-T1 52 Dr. Jang
12 2014-07-07  完成 田徑運動員 Talent 診斷 90 Dr. Jang
13 2014-06-30  完成 Judo 有氧-無氧閾值耐力診斷 57 Dr. Jang
14 2014-06-27  完成 競技體操基礎動力能力診斷-T2 67 Dr. Jang
15 2014-06-26  完成 競技體操基礎動力能力診斷-T1 80 Dr. Jang
16 2014-06-23  完成 柔道有氧-無氧閾值耐力 127 Dr. Jang
17 2014-06-12  完成 特殊飲食對急性HIT負荷之能量提供路徑研究診斷-T6 76 Dr. Jang
18 2014-06-09  完成 特殊飲食對急性HIT負荷之能量提供路徑研究診斷-T5 78 Dr. Jang
19 2014-06-06  完成 特殊飲食對急性HIT負荷之能量提供路徑研究診斷-T4 71 Dr. Jang
20 2014-06-03  完成 特殊飲食對急性HIT負荷之能量提供路徑研究診斷-T3 79 Dr. Jang
下一頁 最後一頁